Voor ouders

Gedrag anders bekeken

We kennen waarschijnlijk allemaal wel:
–              Driftbuien
–              Prikkelbaarheid
–              Onbereikbaarheid (dichtslaan)
–              Druk druk druk druk gedrag
–              Ontroostbare huilbuien
Waarom is het soms toch zo lastig om het kind te helpen en waarom lijkt een gesprek bijna niet mogelijk?

Als ouder wil je niets liever dan je kind bijstaan, je kind helpen als dat nodig blijkt.

Soms is het, juist als ouder, ontzettend moeilijk om te kunnen begrijpen waarom je kind doet wat het doet.
Soms speelt er een spiegel mee, hoe lekker zit jij zelf in je vel?
Wat doet het gedrag van je kind met jou?
Hoe kun je er doorheen breken?

Even terug naar start

Hoe was de zwangerschap?
Hoe verliep de geboorte?

Wist je dat hier de basis al gelegd is voor de gedragseigenschappen van jouw kind?
Ruim 30 jaar wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de groei van de hersenen hier al een grote rol spelen en veel problematiek kan verklaren.

In de praktijk zijn er diverse mogelijkheden om de start van jouw kind te onderzoeken:

1. Geboorte in kaart

In een sessie van ruim 2 uur ga ik met jou de geboorte en zwangerschap in kaart brengen.
Je krijgt inzichten in de oorsprong van gedrag, de patronen die daaruit ontstaan zijn en hoe je hier mee aan de slag kunt.

2. Screening reflexintegatie

In de baarmoeder begint de ontwikkeling van de reflexen. Reflexen helpen ons, om ons centrale zenuwstelsel steeds verder te ontwikkelen. Reflexen helpen ons bijvoorbeeld ook tijdens het geboorteproces of om direct na de bevalling te weten hoe we moeten drinken (zuigreflex). Iedereen heeft deze reflexen. Wanneer je de reflexen stimuleert, reageren deze automatisch.

Geïntegreerde reflexen vormen de basis van een goed functionerend centraal zenuwstelsel en vormen daarom de basis om ons te kunnen ontwikkelen!

Op het moment dat een reflex niet goed geïntegreerd is, kan de daarop volgende ontwikkeling vertraging oplopen of helemaal niet ontstaan. Dat kan zorgen voor beperkingen op allerlei gebieden zoals: de motoriek, houding, gedrag en het leervermogen.

3. Coachtraject met behandelingen

In een coachtraject is een intakegesprek vereist. In de intake vragenlijst wordt naar heel veel aspecten gekeken, ook naar de geboorte en gedragsproblematiek.
Van daaruit gaan we kijken hoe we het traject kunnen afstemmen op jullie.

Soms betekent dat, dat het enkel het kind aandacht behoeft.
Het kan ook zo zijn dat een of beide ouders een coachgesprek of behandeling kunnen gebruiken. Door naar het geheel te kijken en niet alleen naar het kind, komen we tot een passend aanbod voor jullie hulpvraag.

Ontspanningsbehandeling

Ontspanning helpt je beter te gronden waardoor je steviger in je schoenen staat.
Als jij ontspannen bent, werkt dit door naar je kind en gezin.

La Rana biedt een op zichzelf staande ontspanningsbehandeling aan, om even een zetje in de rug te krijgen naar die ontspanning.